SIMPLE CREATIVE PRODUCTS S.A., duża polska firma z branży odzieżowej i właściciel sieci ekskluzywnych salonów z odzieżą damską,


Aktualne ofert pracy:

 

 


 

Prosimy o zawarcie w ramach CV kandydatów do pracy następujące treści klauzul: 

 

 

 

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez GK Gino-Rossi S.A. moich danych osobowych w zakresie zawartym w niniejszym CV/liście motywacyjnym w celu przeprowadzenia i rozstrzygnięcia rekrutacji. Przysługuje mi prawo do cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym momencie. Powyższe nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie wyrażonej przeze mnie zgody przed jej cofnięciem”. 

 

 

 

Brak takiej klauzuli spowoduje, że Państwa CV nie zostanie rozpatrzone i zostanie usunięte.

 

 

 

Jeśli wyrażają Państwo wolę, aby złożone przez Państwa CV/listy motywacyjne były wykorzystywane przez GK Gino-Rossi S.A. o kolejnych rekrutacji, prosimy o zawarcie klauzuli o treści:

 

 

 

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez GK Gino-Rossi S.A. w zakresie wskazanym w niniejszym CV/liście motywacyjnym przez okres 6 miesięcy w celu przeprowadzenia i rozstrzygnięcia kolejnych rekrutacji prowadzonych przez tego pracodawcę. Przysługuje mi prawo do cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym momencie. Powyższe nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie wyrażonej przeze mnie zgody przed jej cofnięciem”.

 

 

 

Przekazywane przez Panią/Pana dane osobowe są współadministrowane przez członków GK Gino-Rossi S.A., tj: 

 

•           Gino Rossi S.A. 76-200 Słupsk ul. Owocowa 24

 

•           GR Trade Mark sp. z o.o. 02-256 Warszawa ul. Krakowiaków 16

 

•           Gino Rossi sp. z o.o. sp. k. 02-256 Warszawa ul. Krakowiaków 16

 

•           Simple Creative Products S.A. 02-256 Warszawa ul. Wołoska 24

 

•           S Trade Mark sp. z o.o. 02-256 Warszawa ul. Krakowiaków 16

 

•           Simple Creative Products sp. z o.o. sp. k. 02-256 Warszawa ul. Krakowiaków 16

 

 

 

Współadministrowanie odbywa się na mocy regulacji wynikających z Art. 26 Ust. 1 RODO (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE – ogólne rozporządzenie o ochronie danych), i spowodowane jest faktem, iż podmioty te wspólnie ustalają cele i sposoby przetwarzania Twoich danych.

 

 

 

Pani/Pana dane osobowe zamieszczone w CV oraz liście motywacyjnym będą przetwarzane w celu przeprowadzenia i rozstrzygnięcia rekrutacji na stanowisko, którego dotyczy ogłoszenie (podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. a) RODO), jak również w celu przeprowadzenia i rozstrzygnięcia przyszłych rekrutacji, jeżeli udzielą Państwo na to stosownej zgody (podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. a) RODO). Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne.

 

 

 

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, aż do czasu zakończenia procesu rekrutacji, chyba że udzielili Państwo zgody na przetwarzanie danych również na potrzeby przyszłych rekrutacji, wówczas Państwa dane osobowe będą przechowywane, przez okres 6 miesięcy od dnia przesłania CV.

 

 

 

Przysługuje Pani/Panu prawo żądania dostępu do danych osobowych dotyczących Pani/Pana osoby, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. 

 

 

 

Przysługuje Pani/Panu prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

 

 

 

Decyzje dotyczące przeprowadzenia oraz rozstrzygnięcia procesu rekrutacji nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany.